Nieuwbouw BaseClear ‘De Novo’

In het nieuwbouw pand van BaseClear op de kruising van de Wassenaarseweg en de Sylviusweg te Leiden zullen kantoren en laboratoria gehuisvest worden en heeft de naam ‘De Novo’. In de ontwerpfase wordt een BREEAM score van 76.0% nagestreefd, waarmee het niveau ‘Excellent’ wordt behaald. Het gebouw zal als volgt worden ingedeeld:

Bruto vloeroppervlak [m2 BVO] 2.727
Kantoorfunctie [m2 BVO] 1023
Bijeenkomstfunctie [m2 BVO] 485
Laboratoriumfunctie [m2 BVO] 787
Opslagruimten [m2 BVO] 34
Verkeersruimten [m2 BVO] 398
Totaal terreinoppervlak [m2] 735

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

Voor de warmte- en koudeopwekking zal het gebouw aangesloten worden op het WKO-systeem van Biopartner. Het gebouw wordt geheel voorzien van efficiënte en hoogfrequente verlichting; Op het dak van het gebouw wordt 290 m2 aan zonnepanelen geplaatst.

 • Verwachte energieverbruik: 72.7 kWh/m² BVO;
 • Verwachte verbruik fossiele brandstoffen: 34.5 kWh/m² BVO;
 • Verwachte verbruik hernieuwbare energiebronnen: 38.2 kWh/m² BVO;

Waterverbruik

In het gebouw worden alle sanitaire toestellen waterbesparend uitgevoerd. Toiletten zijn voorzien van spoelkeuze knoppen, urinoirs zijn waterbesparend en kranen worden begrensd. Met deze maatregelen wordt het waterverbruik beperkt tot circa 6.4 m3 per persoon per jaar.

Bouwproces

Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de bouwplaats afkomstig uit legale bronnen en voorzien van een duurzaamheidskeurmerk. Al het overige materiaal wordt verantwoord ingekocht.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van recyclebaar materiaal, wordt afval op de bouwplaats beperkt. Om dit te bevorderen wordt het afval gescheiden in minimaal zes groepen:

 • Hout;
 • Steen;
 • Metaal;
 • Kunststof;
 • Gips;
 • Isolatiemateriaal

Het energie- en waterverbruik van de bouwplaats wordt gemonitord en gepubliceerd. Dit wordt afgezet tegen vooraf bepaalde doelstellingen om zodoende vinger aan de pols te houden.

Om de hiervoor genoemde acties in goede banen te leiden, zullen zowel de aannemer als de afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem hebben. Dit conform ISO9001 en ISO14001.

Vooruitstrevende duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied

BaseClear is actief betrokken geweest bij de ontwikkelingsplannen van het openbaar vervoer in de omgeving. Bij het aannemen van nieuwe werknemers is de reisafstand tot het kantoor een belangrijk selectiecriterium.

Ambities/planvorming

BaseClear heeft in het beginstadium van het ontwerp aangegeven een duurzaam gebouw te ambiëren. Deerns is bij het project betrokken om deze duurzame ambitie vorm te geven en te ondersteunen bij het behalen van het BREEAM-NL certificaat.

Technische oplossingen

 Het ontwerpteam heeft verschillende technische oplossingen doorgevoerd in het ontwerp die bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw en een prettige werkomgeving voor de werknemers. Zo is er gekozen voor hoogfrequente verlichting hetgeen resulteert in een lager energieverbruik en tevens leidt tot een prettige werkomgeving. De kantoorruimten in het gebouw zijn voorzien van aanwezigheidsdetectie, waardoor de verlichting alleen is ingeschakeld wanneer er iemand aanwezig is.

Proces, organisatie

De nieuwbouw van BaseClear wordt ontwikkeld in hecht teamverband. Stone22 verzorgt het projectmanagement, Popma en Ter Steege is betrokken als architect van het pand. IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie) en Deerns Nederland (installaties, duurzaamheid en bouwfysica) zijn betrokken als adviseur.

BREEAM-NL credits

Creditlijst: BREEAM-credit-overzicht_v1.0

Kosten/baten

In de ontwerpfase zijn verschillende concepten afgewogen op basis van MAN12. Hierbij zijn er levenscycluskostenanalyses gemaakt, om de kosten op de lange termijn te bepalen. Deze waarden zijn meegenomen in de ontwerpkeuzes. Hierbij is de netto contante waarde berekend over 20 jaar en over 50 jaar. De gekozen systemen zijn dikgedrukt:

20 jaar 50 jaar
Techniekruimte obv huidige ruimtebehoefte €42.156 €61.315
Techniekruimte voorbereid op toekomstige groei €193.137 €269.345
Lichtwering tussen ruiten €118.947 €217.041
Voorzetraam €90.176 €153.801
Stabiliteitsvoorziening: staal windverband €53.642 €73.927
Stabiliteitsvoorziening: betonkern €67.052 €92.487

Tips voor een volgend project

Het is van belang om aan het begin van het project goed duidelijk te hebben wat de ambities zijn omtrent BREEAM en wat de invloed daarvan is op ontwerp, zowel op het technische als het financiële vlak. Dit zorgt voor een goede workflow tijdens de ontwerpfase en resulteert in een duurzaam gebouw, dat voldoet aan alle gewenste eisen.

UPDATE 17 juli 2017

Planning bouwwerkzaamheden de komende periode:

 • De aannemer De Vries Verburg is momenteel bezig met het aanleggen van de betonnen fundering. Deze werkzaamheden zullen met een onderbreking van de zomervakantie doorlopen tot de 1e week van september.
 • Nadat de fundering begin september gereed is gekomen, wordt gestart met de montage van de staalconstructie en verdiepingsvloeren. Begin oktober zal het 3 verdiepingen tellende gebouw op hoogte zijn.
 • De bouwvakantie van de aannemer loopt van 24 juli tot 14 augustus as.

Contact met aannemer De Vries Verburg
Tijdens de bouwvakantie vinden er geen bouwactiviteiten plaats en is de bouwplaats gesloten. Bij calamiteiten of dringende zaken is aannemer De Vries Verburg bereikbaar op telefoon: 0182 – 34.17.41.

UPDATE 17 november 2017

Voortgang & Planning bouwwerkzaamheden de komende periode:

 • Half oktober is het hoogste punt van het gebouw bereikt. Op 13 oktober is dit op de bouwplaats feestelijk gevierd met het traditionele pannenbier samen met het personeel van BaseClear, de bouwplaatsmedewerkers en het adviseursteam.
 • Bij deze gelegenheid is ook de samenwerking tussen Biopartner en BaseClear ondertekend met betrekking tot gebruik door BaseClear van de WarmteKoude-Opwekkingsinstallatie en Noodstroomvoorziening van Biopartner. Dit markeert een van de vele vormen, waarop er in het BioSciencePark samengewerkt wordt door partijen.
 • Daarnaast heeft de officiële uitreiking van het Ontwerpcertificaat “ BREEAM Excellent” aan BaseClear plaatsgevonden. Daarmee is het pand van BaseClear het eerste op het BioSciencePark Leiden, dat deze duurzaamheidskwalificatie ontvangt.
 • De aannemer De Vries Verburg ligt met de uitvoering van de werkzaamheden op schema. Zij zijn momenteel bezig met het sluiten van de gevel, zodat het gebouw voor het einde van het jaar wind en waterdicht is.
 • De montage van de installaties en aanbrengen van de binneninrichting, zoals scheidingswanden, kozijnen, dekvloeren ed neemt nu zijn aanvang.
 • De oplevering door aannemer De Vries Verburg staat gepland voor eind maart 2018.

Contact met aannemer De Vries Verburg.
Bij calamiteiten of dringende zaken is aannemer De Vries Verburg bereikbaar op telefoon: 0182- 34.17.41.

UPDATE 6 februari 2018

Voortgang & Planning bouwwerkzaamheden de komende periode:

De werkzaamheden van de bouwers lopen volgens schema. De focus van de werkzaamheden is nu gericht op de oplevering van het casco, dat per 31 maart aanstaande staat gepland. Het gebouw is wind en waterdicht en binnen wordt volop gewerkt aan de afbouw van het casco. De koppeling met de WKO van Biopartner functioneert, waardoor het gebouw momenteel verwarmd wordt en de fijne afbouw onder de juiste condities verricht kan worden. In week 8 komt Liander de trafo plaatsen en daarmee wordt de definitieve E-aansluiting gerealiseerd.

Met de afdeling Vastgoed van de Universiteit Leiden en de landschapsarchitect vindt de laatste afstemming plaats over de inrichting van de buitenruimte rondom het pand. De uitvoering hiervan zal in het 2e kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

UPDATE 12 april 2018

Op donderdag 5 april 2018 is het nieuwbouwpand van BaseClear opgeleverd volgens technische specificaties. Aannemer De Vries & Verburg heeft de sleutels van het pand overhandigd aan Erna Barèl en Bas Reichert. 

De planning is dat BaseClear naar het nieuwbouwpand zal verhuizen tijdens het Pinksterweekend. Op dit moment worden de meubels en laboratoria geplaatst. Ook technische zaken zoals de toegangspoortjes en de keuken worden op dit moment geïnstalleerd. De daadwerkelijke verhuizing zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei aan het eind van de dag. Het Pinksterweekend zal gebruikt worden om alles gereed voor productie te hebben op dinsdag 22 mei. Vanaf dat moment is BaseClear bereikbaar op een nieuw adres:

Bezoekadres / Receptie:
BaseClear BV
Sylviusweg 74
2333 BE Leiden

Logistiek / Adres voor koerier:
BaseClear BV
Galileiweg 4
2333 BD Leiden

Het postbus adres en telefoonnummer zullen onveranderd blijven.

New building BaseClear

Convinced? Get in touch

Get a quoteMeet baseClearContact form