Online ordering
Login Register

New building - Nieuwbouw 

In het nieuwbouw pand van BaseClear op de kruising van de Wassenaarseweg en de Sylviusweg te Leiden zullen kantoren en laboratoria gehuisvest worden en heeft de naam ‘De Novo’. In de ontwerpfase wordt een BREEAM score van 76.0% nagestreefd, waarmee het niveau ‘Excellent’ wordt behaald. Het gebouw zal als volgt worden ingedeeld:

Bruto vloeroppervlak

[m2 BVO]

2.727

Kantoorfunctie

[m2 BVO]

1023

Bijeenkomstfunctie

[m2 BVO]

485

Laboratoriumfunctie

[m2 BVO]

787

Opslagruimten

[m2 BVO]

34

Verkeersruimten

[m2 BVO]

398

 

 

 

Totaal terreinoppervlak

[m2]

735


Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen:

 • Voor de warmte- en koudeopwekking zal het gebouw aangesloten worden op het WKO-systeem van Biopartner.
 • Het gebouw wordt geheel voorzien van efficiënte en hoogfrequente verlichting;
 • Op het dak van het gebouw wordt 290 m2 aan zonnepanelen geplaatst.
     •   Verwachte energieverbruik: 72.7 kWh/m² BVO;  
     •   Verwachte verbruik fossiele brandstoffen: 34.5 kWh/m² BVO;  
     •   Verwachte verbruik hernieuwbare energiebronnen: 38.2 kWh/m² BVO;  

Waterverbruik 

In het gebouw worden alle sanitaire toestellen waterbesparend uitgevoerd. Toiletten zijn voorzien van spoelkeuze knoppen, urinoirs zijn waterbesparend en kranen worden begrensd. Met deze maatregelen wordt het waterverbruik beperkt tot circa 6.4 m3 per persoon per jaar.

Bouwproces

Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de bouwplaats afkomstig uit legale bronnen en voorzien van een duurzaamheidskeurmerk. Al het overige materiaal wordt verantwoord ingekocht.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van recyclebaar materiaal, wordt afval op de bouwplaats beperkt. Om dit te bevorderen wordt het afval gescheiden in minimaal zes groepen:

 • Hout;
 • Steen;
 • Metaal;
 • Kunststof;
 • Gips;
 • Isolatiemateriaal. 

Het energie- en waterverbruik van de bouwplaats wordt gemonitord en gepubliceerd. Dit wordt afgezet tegen vooraf bepaalde doelstellingen om zodoende vinger aan de pols te houden.  

Om de hiervoor genoemde acties in goede banen te leiden, zullen zowel de aannemer als de afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem hebben. Dit conform ISO9001 en ISO14001.

Vooruitstrevende duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied

BaseClear is actief betrokken geweest bij de ontwikkelingsplannen van het openbaar vervoer in de omgeving.
Bij het aannemen van nieuwe werknemers is de reisafstand tot het kantoor een belangrijk selectiecriterium. 

Ambities/planvorming

BaseClear heeft in het beginstadium van het ontwerp aangegeven een duurzaam gebouw te ambiëren.
Deerns is bij het project betrokken om deze duurzame ambitie vorm te geven en te ondersteunen bij het behalen van het BREEAM-NL certificaat.

Technische oplossingen

Het ontwerpteam heeft verschillende technische oplossingen doorgevoerd in het ontwerp die bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw en een prettige werkomgeving voor de werknemers. Zo is er gekozen voor hoogfrequente verlichting hetgeen resulteert in een lager energieverbruik en tevens leidt tot een prettige werkomgeving. De kantoorruimten in het gebouw zijn voorzien van aanwezigheidsdetectie, waardoor de verlichting alleen is ingeschakeld wanneer er iemand aanwezig is.

Proces, organisatie

De nieuwbouw van BaseClear wordt ontwikkeld in hecht teamverband. Stone22 verzorgt het projectmanagement, Popma en Ter Steege is betrokken als architect van het pand. IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie) en Deerns Nederland (installaties, duurzaamheid en bouwfysica) zijn betrokken als adviseur.

BREEAM-NL credits

Zie hier creditlijst


Kosten/baten

In de ontwerpfase zijn verschillende concepten afgewogen op basis van MAN12. Hierbij zijn er levenscycluskostenanalyses gemaakt, om de kosten op de lange termijn te bepalen. Deze waarden zijn meegenomen in de ontwerpkeuzes.
Hierbij is de netto contante waarde berekend over 20 jaar en over 50 jaar.

De gekozen systemen zijn dikgedrukt:

 

20 jaar

50 jaar

Techniekruimte obv huidige ruimtebehoefte

€42.156

€61.315

Techniekruimte voorbereid op toekomstige groei

€193.137

€269.345

 

 

 

Lichtwering tussen ruiten

€118.947

€217.041

Voorzetraam

€90.176

€153.801

 

 

 

Stabiliteitsvoorziening: staal windverband

€53.642

€73.927

Stabiliteitsvoorziening: betonkern

€67.052

€92.487

 

Tips voor een volgend project

Het is van belang om aan het begin van het project goed duidelijk te hebben wat de ambities zijn omtrent BREEAM en wat de invloed daarvan is op ontwerp, zowel op het technische als het financiële vlak. Dit zorgt voor een goede workflow tijdens de ontwerpfase en resulteert in een duurzaam gebouw, dat voldoet aan alle gewenste eisen.   

UPDATE 17 november 2017

 Voortgang & Planning bouwwerkzaamheden de komende periode

Half oktober is het hoogste punt van het gebouw bereikt. Op 13 oktober is dit op de bouwplaats feestelijk gevierd met het traditionele pannenbier samen met het personeel van BaseClear, de bouwplaatsmedewerkers en het adviseursteam.
Bij deze gelegenheid is ook de samenwerking tussen Biopartner en BaseClear ondertekend met betrekking tot gebruik door BaseClear van de WarmteKoude-Opwekkingsinstallatie en Noodstroomvoorziening van Biopartner. Dit markeert een van de vele vormen, waarop er in het BioSciencePark samengewerkt wordt door partijen.
Daarnaast heeft de officiële uitreiking van het Ontwerpcertificaat “ BREEAM Excellent” aan BaseClear plaatsgevonden. Daarmee is het pand van BaseClear het eerste op het BioSciencePark Leiden, dat deze duurzaamheidskwalificatie ontvangt.
De aannemer De Vries Verburg ligt met de uitvoering van de werkzaamheden op schema. Zij zijn momenteel bezig met het sluiten van de gevel, zodat het gebouw voor het einde van het jaar wind en waterdicht is.
De montage van de installaties en aanbrengen van de binneninrichting, zoals scheidingswanden, kozijnen, dekvloeren ed neemt nu zijn aanvang.
De oplevering door aannemer De Vries Verburg staat gepland voor eind maart 2018.

Contact met aannemer De Vries Verburg .
Bij calamiteiten of dringende zaken is aannemer De Vries Verburg bereikbaar op telefoon: 0182- 34.17.41. 


UPDATE 17 juli  2017

Planning bouwwerkzaamheden de komende periode 
De aannemer De Vries Verburg is momenteel bezig met het aanleggen van de betonnen fundering. Deze werkzaamheden zullen met een onderbreking van de zomervakantie doorlopen tot de 1e week van september. Nadat de fundering begin september gereed is gekomen, wordt gestart met de montage van de staalconstructie en verdiepingsvloeren. Begin oktober zal het 3 verdiepingen tellende gebouw op hoogte zijn.
De bouwvakantie van de aannemer loopt van 24 juli tot 14 augustus as.
Contact met aannemer De Vries Verburg
Tijdens de bouwvakantie vinden er geen bouwactiviteiten plaats en is de bouwplaats gesloten. Bij calamiteiten of dringende zaken is aannemer De Vries Verburg bereikbaar op telefoon:

0182 – 34.17.41.

 

Contact met aannemer De Vries Verburg 

Tijdens de bouwvakantie vinden er geen bouwactiviteiten plaats en is de bouwplaats gesloten.  Bij calamiteiten of dringende zaken is aannemer De Vries Verburg bereikbaar op telefoon: 0182 – 34.17.41.

CONVINCED? GET IN TOUCH

Get a quote Meet Baseclear Contact form